Handel

Det är viktigt att du som företagare ser över säkerheten och tryggheten för dig och dina medarbetare i ditt företag . Polisen har tillsamman med ett antal samverkanspartners tagit fram en webbutbildning och ett 13-punktsprogram för att hjälpa dig och dina medarbetare i arbetet för en tryggare och säkrare handel.

Fata med butiker och fotgängare

Webbutbildningen Säker i butik gör att du kan känna dig tryggare i ditt arbete, vara mer förberedd vid rån, hot och våld samt gör att du får kännedom om hur arbetsplatsen kan göras säker.
Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet, står bakom utbildningen.

Till utbildningen Säker i butik

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), polisen och Handelsrådet har gemensamt tagit fram programmet Skydd mot rån i handeln. Programmet handlar om
förebyggande åtgärder som syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga så att inte personalen kommer till skada.

13-punkts-program för skydd mot rån i handeln

Känner du dig otrygg som företagare i ditt område?
Kontakta din företagarförening så kan de boka ett möte med lämpliga representanter från Söderandan för att diskutera hur tryggheten kan öka för dig. Du som inte är medlem i en företagarförening kan kontakta oss direkt. E-post: XX XX