Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du göra ditt hyreshus, bostadsrättsförening eller villa mindre attraktiv för brottslig verksamhet. Målet med grannsamverkan är att öka tryggheten och minska brottsligheten i ett bostadsområde samtidigt som grannsamverkan också kan öka trivseln i boendet.

Så startar du grannsamverkan

Om ni är en bostadsrättsförening, du är hyresgäst i ett hyreshus eller husägare kontaktar du polisen om du vill starta en grannsamverkansgrupp i er fastighet eller husområde. Detta gör du genom att ringa 114 14 och be att få bli kopplad till grannsamverkansansvarig i lokalpolisområde Södermalm eller mejlar till grannsamverkan-lpo.sodermalm@polisen.se . Polisen ansvarar för att genomföra en utbildning i grannsamverkan.

Grannsamverkan i flerfamiljshus

Minikraven för att ingå i samverkansgrupp i flerfamiljshus är små. Men det går alltid att göra mer.

  • Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om man ser något är misstänkt. 114 14 om det inte är akut. 112 vid pågående brott.
  • Meddela granne/grannar om du är bortrest.
  • Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
  • Vara förtrogen med de tips om hur man förebygger brott och skyddar ditt hem som finns på www.samverkanmotbrott.se .

Under rubriken Brottsförebyggande / Bostad ovan hittar du brottsförebyggande tips till gällande din bostad.