Kulturama

Kulturama är Sveriges största utbildningscenter inom Estetiska utbildningar och har funnits i drygt 30 år.

Kulturama består av fyra delar – Grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildningar samt Kursverksamhet. Varje år examineras elever i de olika skolorna och går ut i näringslivet som verksamma och framgångsrika artister/ konstnärer.

I kursverksamheten för barn och ungdom (2-19 år) kombineras kreativitet och fantasi med dans, sång, musik och teater. Detta ger en lärorik och rolig sysselsättning på fritiden

Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad.
Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak.

Besöksadress Virkesvägen 21 Stockholm
Postadress Box 19193, 104 32 Stockholm
Telefon växel 08-505 900 00