Aktiviteter

Förutom samverkansmöten med olika aktörer inom vårt stadsdelsområde erbjuder vi aktiviteter för att öka trivseln och tryggheten samt minska brott och ordningsstörningar i Södermalms stadsdelsområde. Här presenteras ett urval aktiviteter.

Grattis du har en tonåring!

Grattis du har en tonåring! är en årligen återkommande utbildningskväll för vårdnadshavare till tonåringar eller andra som har tonåringar i sin närhet. Ämnena väljs utifrån tidigare önskemål från besökare på föreläsningskvällen samt för ungdomar aktuella ämnen.
Nästkommande föreläsning annonseras på Söderandans startsida i nära anslutning till föreläsningskvällen samt meddelas aktuella vårdnadshavare genom skolors hemsidor och/eller nyhetsbrev.

Platssamverkan

Stockholms stad har gett Södermalms stadsdelsförvaltning uppdraget att under perioden 2019-2021, arbeta med platssamverkan på Medborgarplatsen på grund av att platsen upplevs otrygg av stadsdelsområdets invånare och har en hög belastning av ordningsstörningar och begångna brott. Stadsdelsförvaltningen har i sin tur gett Söderandan uppdraget att arbeta med detta. Platssamverkan genomförs tillsammans med olika fackförvaltningar i staden och olika aktörer som befinner sig i området för platssamverkan.

Under 2019 fokuserades arbetet på konstgräsmattan/isbanan på Medborgarplatsen samt Kastanjeallén i Björns Trädgård.
Fokus var att öka den sociala kontrollen av platserna genom olika insatser. Målet var att genom att möblera upp områdena, tillföra attraktiv belysning och tillföra aktiviteter till platserna skulle människor, unga, gamla, kvinnor, män, stanna på Medborgarplatsen och i Kastanjéallen i Björns trädgård. Genom den ökade sociala kontrollen och ökad renhållning, kom de anmälda brotten och ordningsstörningarna minska betydligt.  Resultatet från gjord utvärdering var mycket god, liksom återkopplingen från näringsidkare och fastighetsägare på platsen.
2020 utvidgas arbetet till övriga delar av Medborgarplatsen.
Vill du veta mer kontakta Söderandans samordnare.

Trygghetsinventeringar
Detta innebär att olika miljöer i stadsdelsområdet inventeras utifrån Söderandans kriterier Renare, Grönare och Tryggare. Områdena väljs bland annat utifrån inkommande önskemål, kvartersmöten med boende och/eller aktuell brottsstatistik.
Till vandringen inbjuds till exempel trafikkontoret, stadsmiljöavdelningen, lokalpolisen och boende.

Kvartersmöten

Utifrån inkommande samtal, trygghetsmätningar och brottsstatistik inbjuder Södermalms lokalpolis vid behov till  kvartersmöten i ett mer geografiskt avgränsat område tillsammans med Söderandan och eventuella andra aktörer. Målet är att genom att finnas på en geografisk plats, kunna möta områdets invånare för synpunkter och idéer kring utvecklingen av bland annat tryggheten.

Dialogmöten

Är en mötesform liknande kvartersmötet med omfattar ett större geografiskt område. Till exempel en stadsdel. Södermalms lokalpolis tillsammans med Söderandan bjuder in till ett möte i en lokal i det aktuella området.

Grannsamverkan

Ett arbete för tryggare boende i Södermalms stadsdelsområde. Lokalpolisen Södermalm erbjuder utbildning i Grannsamverkansmetoden. Läs mer om grannsamverkan under ”Brottsförebyggande” i menyn ovan.

Trygg och säker arbetsmiljö

Som ägare/ansvarig kan du och din personal genomgå en utbildningar på nätet för en tryggare och säkrare arbetsmiljö . Utbildningar finns till exempel för er som arbetar i butik, i IT-branschen, på apotek, på restaurang och hotell samt i tjänstesektorn. Till utbildningarna 
Utbildningarna arrangeras av Prevent, arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, LO, PTK.

Trygg i Butik

Lokalpolisen Södermalm erbjuder stöd enligt konceptet Trygg i Butik. Kontakta lokalpolisen Södermalm på 114 14 eller mejla Söderandans samordnare.

Medlemsmöten

Varje år erbjuds Söderandans medlemmar ett antal informationsmöten som är riktade mot en speciell grupp av medlemmar eller för samtliga medlemmar.