Bli medlem

Vad innebär det att bli medlem i Södermalms lokala Brottsförebyggande rådet – Söderandan?
Att vara medlem i Söderandan, – Södermalms lokala brottsförebyggande råd, innebär att man stödjer arbetet i att minska brottsligheten och öka tryggheten i Södermalms stadsdelsområde. Med devisen ”Renare, Grönare, Tryggare” vill vi i Söderandan bland annat verka för attitydförändringar, där vi i stadsdelsområdet ställer upp för varandra; på gator och torg, i bostadskvarteren, i butiker och restauranger.

 

Vi bryr oss!
I Södermalms lokala Brå kan du antingen:

  • Ansluta dig som medlem (gäller organisationer, företag, myndigheter etc.). Som medlem kan du också delta aktivt i en arbetsgrupp och/eller sponsra projekt som du tycker är särskilt viktiga.
  • Ansluta dig som stödmedlem (gäller privatpersoner) I det fall du ansluter dig som privatperson, skriv att du är privatperson i din anmälan. Som stödmedlem stödjer du Söderandan genom ditt namn på hemsidan.

Det är kostnadsfritt att ansluta sig som medlem i Brå.  Alla nya medlemmar (gäller ej stödmedlemmar) får ett sk ”start-kit”.
Start-kitet innehåller:

  • en sk pin
  • en sk batch
  • en klisterlapp med loggan och text med innebörden att man stödjer Söderandan
  • en A4 med loggan och text med innebörden i att den nya medlemmen stödjer Söderandan

Som fullvärdig medlem bjuds man in till medlemsmöten minst två gånger per år. ( gäller ej stödmedlemmar). Genom kontakt med Söderandans samordnare kan man få råd och tips kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom sitt medlemskap visar man att man stödjer arbetet i Söderandan genom att den nya medlemmen får sitt verksamhetens namn publicerat på Söderandans hemsida.

Ansök om medlemskap i Söderandan. – Det är helt gratis!
Vi behöver veta din verksamhets namn, typ av verksamhet (café,restaurang, butik, företag, idrottsförening, brf, fastighetsägare etc) , kontaktperson, besöksadress för verksamheten och e-postadress. Om möjligt tar vi gärna emot en central e-postadress och inte personlig e-post-adress.
Ansökan skickas till soderandan@stockholm.se

Under GDPR i ovanstående meny kan du läsa om hur vi hanterar lämnade personuppgifter.