Hemlöshet, missbruk

Stöd och hjälp för dig med missbruksproblematik eller för dig som närstående till person med missbruksproblematik. Med reservation för förändringar som inte kommit till vår kännedom.

Hemlöshet, missbruk

Södermalms beroendeteam Södermannagatan 5.
Södermalms beroendeteam (SBT) erbjuder hjälp och stöd för dig som bor på Södermalm och upplever att du har problem med alkohol och/eller narkotika samt för dig som är utsatt för våld i nära relation.

SBT är ett samarbete mellan Södermalms Stadsdelsförvaltning, Capio Maria AB och Stockholms läns landstings psykiatri. Vilket innebär att du även kan få psykiatriskt och medicinskt stöd.

För dig som behöver psykiatriskt eller medicinskt stöd vad gäller missbruk och beroende går det bra att kontakta:
Reception: telefon 08-508 13 208.
Sjukskötare, telefon 08- 508 13 259
Behandlingsansvarig mentalskötare, telefon 073-620 47 28
Läs mer

Uppsökarteamet – Stockholms stad
Om du behöver hjälp eller är orolig för någon som du ser far illa på stan kan du ringa uppsökteamet.
Uppsökarteamet arbetar med att nå vuxna personer (över 20 år) i hemlöshet eller annan utsatt situation som vistas i offentliga miljöer i Stockholm. Uppdraget är att uppmärksamma, identifiera och ta kontakt för att därefter fungera som en länk till det ordinarie hjälpsystemet. Uppsökarteamet består av 8 socialsekreterare som arbetar dag, kväll och helg med undantag för söndagar.
Besöksadress: Östgötagatan 10
Kontakt:
Telefon: 08-508 25 673
E-post: uppsokarteamet@stockholm.se

Hela människan,
Dagverksamhet och nattboenden, verksamhet på kristen grund.
Tfn 08-691 06 60
www.helamanniskan.se/

Beroendecentrum Stockholm
erbjuder hjälp och stöd till den som är beroende av eller har problem med alkohol, droger eller läkemedel.
Kontakt se hemsidan:
http://www.beroendecentrum.se/

Stöd till hemlösa
Stockholms stad erbjuder stöd i olika former till personer som är hemlösa. Den som är hemlös och har sin tillhörighet i staden ska kontakta sin stadsdelsförvaltning.
Hemlösa personer som inte haft kontakt med en stadsdelsförvaltningen under de senaste två åren ska vända sig till socialförvaltningens enhet för hemlösa.
Stöd till hemlösa från Stockholms stad

Socialjouren Stockholms stad
Vid akut behov av hjälp efter kl. 24.00 kontakta socialjouren. Socialjouren hjälper till att hitta plats på akutboende eller härbärge.
Jourtelefon: 08-508 400 00
E-post: socialjouren.sof@stockholm.se

Hemlöshetsmottagningen Stockholms stad
På kvällstid klockan 16.30-24.00 kan den som har ett akut behov av hjälp vända sig till Hemlöshetsmottagningen. Mottagningen hjälper till att hitta en plats på akutboende eller härbärge.
Jourtelefon: 08-508 25 140

…………………………………………………………………………………………………..

Capio Pelarbacken – öppenvårdsmottagning

Östgötagatan 10
116 25 Stockholm
Receptionen: 08 – 598 341 50

De erbjuder vård ur ett helhetsperspektiv med personal som har bred kompetens inom allmänmedicin, psykiatri- och beroendevård. Detta gör de i samverkan med bland annat Socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.Alla har inte möjlighet att ta sig till deras mottagning på Pelarbacken, därför kompletterar de mottagningen med ett mobilt sjukvårdsteam bemannat med sjukvårdspersonal som har möjlighet att hjälpa till på andra geografiska platser.

Läs mer om Capio Pelarbacken olika former av stöd samt om mottagningstider

Capio heldygnsvård
Telefon: 08-598 341 75
Adress: Maria Prästgårdsgatan 34B, 2tr, 118 52 Stockholm

Läs mer om Capio heldygnsvård

…………………………………………………………………………………………………..


Prima Maria – Beroende

Prima Maria finns till för dig eller din närstående som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. Även oro är skäl nog att kontakta oss!
Telefon PRIMA Maria Öppenvård 0200-216 215

Verksamheten på Södermalm är förlagd till Maria Sjukhus på Wollmar Yxkullsgatan.

Läs mer om Prima Maria beroende

Läs om Prima Maria öppenvård beroende

Inom Prima Maria finns öppenvård, akutvård, slutenvård och läkemedelsteam. Dessutom, genom Prima Maria Fri, stöd till dig som misstänker att du dricker för mycket eller har annan beroendeproblematik samt genom Prima Maria Ung stöd till dig 18-25 år som har ett komplicerat förhållande till alkohol, droger eller spel om pengar.

………………………………………………………………………………………………….

Ersta Vändpunkten

Erstagatan 1K
Ersta Vändpunkten har program som vänder sig till barn och vuxna som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger.
Telefon: 08-714 62 16, måndag-torsdag 09.00-12.00

Besöksadress:

Erstagatan 1K

www.erstadiakoni.se/vandpunkten
E-post: vandpunkten@erstadiakoni.se

……………………………………………………………………………………………………

SIMON, Svenskar och invandrare mot narkotika
Invandrare och svenskar som arbetar mot narkotika.
Telefon: 08-588 990 50
E-post: simon@simon.org.se
www.simon.org.se/

……………………………………………………………………………………..

Equal Stockholm

Equal bedriver rådgivning och stöd till personer med beroendeproblematik i Stockholm

Kontaktuppgifter: info@equalsthlm.se,
Telefon: 0707- 972029
Rådgivningstelefon: 070-797 20 29 09.00-17.oo vardagar. Svarar på frågor om psykisk ohälsa, beroende och läkemedel.

Webbsida www.equalsthlm.se

QvinnoQraft
Öppen mötesplats för kvinnor i socialutsatthet för dig som vill ta dig ur ett missbruk och/eller kriminell bakgrund, som lever i en destruktiv relation eller som söker gemenskap och sammanhang.

Besöksadress: Grindsgatan 37,
Telefon: 08-640 57 91
Mejl: qvinnoqraft@equalsthlm.se 

Öppettider: Måndag -Fredag 10.00 – 17.00
Läs mer om QvinnoQraft

Stödboende
Equal bedriver även ett Stödboende för personer med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa.
Läs mer om stödboendet

…………………………………………………………………………………………………..

Brukarföreningen Stockholm
En organisation som vänder sig till personer som använder narkotika.
De har daglig öppet hus-verksamhet i deras lokal i Slakthusområdet. Här hjälper de till med allt från stöd/rådgivning till att söka hjälp.
Här kan du läsa mer om Brukarföreningen Stockholm

Anonyma Narkomaner
Självhjälpsgrupper för drogberoende som har en önskan om att vara drogfria.
Telefonnummer: Anonyma Narkomaners hjälptelefon  0771-13 80 00 vardagar 18.00-21.00, helger 17.00-21.00.
Hemsida www.nasverige.org

Nobba Brass & Nubbe
Besöksadress: Björngårdsgatan 1B
Fritidsföreningen som har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull fritid.
Telefon: 08- 720 10 10
E-post: info@nobba.nu
www.nobba.nu

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika
Rådgivning, utbildning, självhjälpsgrupper och förebyggande arbete för .
Telefon: 08-654 40 50
E-post: info@fmn-sthlm.se
Hemsida: fnm Stockholm

Ragvaldsgatan 12
118 46 Stockholm

Al-anon
Självhjälpsgrupper för anhöriga och närstående till alkoholister.
Telefon: 08-643 13 93
www.al-anon.se

Alateen
Självhjälpsgrupper för anhöriga och närstående barn till alkoholister
Telefon: 08-643 13 93
www.al-anon.se/Alateen

ALNA
Hjälper företag och andra organisationer att hantera alkohol- och drogfrågor.
Telefon: 0771-290 800
E-post info@alna.se
www.alna.se

AA, Anonyma Alkoholister
Självhjälpsgrupper för alkoholister som har en önskan om att vara nyktra.
Grupper finns i större delen av Sverige.
För kontakt med grupper på Södermalm och i Hammarby Sjöstad sök på hemsidan:
www.aa.se

Convictus
Telefon kansli 070-227 33 78. E-post: convictus@convictus.org 
Convictus är en ideell, politisk och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, missbruk och hälsa.
Övrig information se hemsidan:
http://www.convictus.org/

Convictus Hälsocenter (hälsoarbete för människor ur hemlöshet och missbruk)
Magnus Ladulåsgatan 11, 118 65 Stockholm
Telefon. 08-669 63 15

E-post: halsocenter@convictus.org

X-CON , Stockholm
Telefon615 19 20. Tjärhovsgatan 34.
X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

http://x-cons.se/

KRIS, Stockholm
Magnus Ladulåsgatan 9
Telefon: 08-720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.
Hemsida KRIS Stockholm

………………………………………………………………………………………………….

Föreningen Ny gemenskap
Västberga Gårdsväg 30, Hägersten
E-post: info@nygemenskap.org

Ny gemenskap vänder sig till dom som kämpar med ensamhet, hemlöshet eller missbruk. Har även ett korttidsboende för hemlösa med missbruksproblem.
www.nygemenskap.org

Ny gemenskap har ett kafé som ligger på Södermalm
Blecktornsgränd 13 (Söderhöjdskyrkan)
Öppet: Måndag- Fredag 09.00-12.00
Telefon: Tel.  076-251 52 13
E-post: kafesoder@nygemenskap.org

Frälsningsarméns sociala center  ”32:an” 
Telefon 34 85 98.  Långholmsgatan 32.
Frälsningsarméns Sociala Center, Hornstull är ett dagcenter för hemlösa och utsatta människor i samhället. De har öppet alla vardagar mellan kl 9.00 och 13.00 och erbjuder ett enkelt mål mat. Det finns även ett klädförråd där gäster kan få rena kläder samt duschar som de kan använda. På det sociala centret finns kuratorer som kan hjälpa till med mediciner, mat och vägleda gästerna i kontakten med till exempel myndigheter. För de gäster som vill så finns här en Kaplan om de är behov av själavård, och centret håller en daglig andakt.

https://www.fralsningsarmen.se/

E-post: soccent.sthlm@fralsningsarmen.se

Situation Stockholm
Timmermansgatan 38. Telefon 545 953 90.
Tidningsförsäljning, gatujurister, skrivarverkstad för hemlösa försäljare med mera.
Hemsida: www.situationsthlm.se

………………………………………………………………………………………………….

Stockholms stadsmissions verksamhet:

https://www.stadsmissionen.se/fa-stod/stod-vid-hemloshet

Stadsmissionens center, Fleminggatan 115
Stadsmissionens Center är en dagverksamhet för dig som lever i hemlöshet. Du kan få akut och långsiktigt stöd, frukost, lunch, tillgång till dusch och tvättstuga och möjlighet till några timmars vila.

Telefon 08-684 23 100
Telefontider: måndag, onsdag till fredag 8-15.00, tisdag 8-13.00, lördag, söndag 9-15.00

Öppettider:
Måndag, onsdag till fredag 8–15.00, (sista insläpp 14.30).
tisdag 8–13.00 (sista insläpp 12.30).
Lördag, söndag 9–15.00 (sista insläpp 14.30)

Läs mer

BoKlara Högbergsgatan 51
BoKlara är en dagverksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet. På dagverksamheten på BoKlara kan du få stöd både med kortsiktiga och långsiktiga förändringar..
Telefon 08-684 23 130,

Öppettider:
Måndag, onsdag till fredag: 8.15–15.00
Tisdag: 8–13.00
Frukost serveras måndag till fredag 8.15–9.00
Lunch serveras varje dag 12.00-13.00

Läs mer

Nattjouren – Stockholms stadsmission
Nattjouren finns för dig som lever i hemlöshet. Du kan få stöd att komma till ett akutboende, uppsöka vård eller bara prata en stund.

Telefon: 020-78 78 60
Måndag till söndag: 16.30-04.30

Läs mer

Unga Station Söder Fatburs Brunnsgata 26
Är du ung och kämpar med livet? Ibland händer saker som gör att du som är ung behöver prata med någon, eller bara få vara dig själv. Unga Station är en mötesplats för barn och unga och deras föräldrar – men alltid på barnens villkor.

Läs mer om vad Unga station kan erbjuda och hitta kontaktuppgifter

Crossroads – Tullvaktsvägen 2
Råd och stöd för hemlösa och fattiga EU-medborgare.
Crossroads erbjuder individuella handlingsplaner, olika kurser och svensk samhällsinformation men också mat, värme och vila.
Crossroads vänder sig till EU-migranter – utländska EU-medborgare och medborgare från utomeuropeiska länder som har permanent uppehållstillstånd från ett annat EU-land.

Öppettider: Måndag-torsdag 8.30–15.00, fredag: 8.30–12.00
Telefontid vardagar: 8.30–15.30
Telefon 08-684 23 150.
E-post crossroads@stadsmissionen.se

Läs mer