Myndigheter

Här finns information om och kontaktinformation till olika myndigheter som kan vara till stöd och hjälp.

http://www.rattegangsskolan.se/ 

Brottsoffermyndigheten:
Telefon: 090-70 82 00
Telefonväxel
090-70 82 00, öppen 08.30–12.00 och 13.00 – 16.00
www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsförebyggande rådet – BRÅ:
Telefon: 08-401 87 00
www.bra.se

Domstolsverket:
Telefon: 036-15 53 00 (Observera att Domstolsverkets telefonnummer och adress inte ska användas vid ärenden eller mål i domstol)
www.domstol.se

Nationellt centrum för kvinnofrid
NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
www.nck.uu.se

Länsstyrelsen Stockholms län
Telefon: 08-785 40 00
www.ab.lst.se

Rättshjälpsmyndigheten
Telefon: 060-13 46 00
http://www.rattshjalp.se/

Frågor om rättshjälp:
Rättshjälpsmyndigheten har telefonjour måndag-fredag kl 9-12. Hit kan du ringa eller e-posta dina frågor och funderingar som har med rättshjälp att göra.
Telefon: 060-13 46 10
rattshjalpsmyndigheten@dom.se
www.rattshjalp.se

Åklagarmyndigheten
Stockholm – City åklagarkammare, telefon: 010-562 50 00
E-post: registrator.akcity-stockholm@aklagare.se
www.aklagare.se

Polis, krisinfo och brand

Akut hjälp
Vid akut nödsituation SOS 112

Södermalms lokalpolisområde
Reception Torkel Knutssonsgatan 20
Öppettider

Telefon 114 14
Akut, pågående brott: 112
Mejl till lokalpolisen: registrator.stockholm@polisen.se skriv till Lokalpolisen Södermalm i ärenderaden

Brandkåren/Räddningstjänsten

Akut ring: 112

Katarina Brandstation Tjärhovsgatan 9
För mer information, se hemsidan.

Hemsida

Krisinformation
Ring 113 13
Genom telefonnumret kan allmänheten få och lämna information vid allvarliga olyckor och kriser, till exempel stormar, översvämningar eller storbränder.
Numret är bemannat dygnet runt

www.krisinformation.se

Felanmälan utemiljö, istappar

Trasig park- och gatubelysning, trafiksignaler, ansvaret för snöröjning och städning av gator och torg, klotter, trasiga parkbänkar med mera:
Felanmälan i trafik- eller utemiljö,  telefon 651 00 00 eller genom appen Tycktill som kan laddas ner där appar finns.

Busshållplatser, tunnelbana, pendeltåg: SL, kundtjänst telefon 600 10 00

Reklam på busshållplatser: Clear Channel telefon 522 40 099

Istappstelefonen – Fastighetsägarnas telefon för rapportering av farliga istappar 020-47 82 77 (020-ISTAPP)

Hemsida: http://www.istappstelefonen.se/

Markupplåtelse/ ansökan tillstånd enligt ordningslagen

Hur söker jag tillstånd för markupplåtelse, evenemang, demonstration, m m?
Tillstånd söks hos Polisens tillståndssektion telefon 114 14

Ansökan skickas till:
Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Läs om tillstånd och hitta blankett

Ansökan markupplåtelse:
Polisen tar en avgift för handläggningen och bedömer ordning, säkerhet och trafik i anslutning till upplåtelsen. Polisen skickar sedan ärendet till Stockholms stads trafikkontor som ansvarar för markupplåtelse inom staden.
De handlägger ansökningarna om tillstånd och följer upp tider, städning och återställande. Efter att båda parter godkänt kommer beslut till sökande.
Tänk på att söka tillstånd i god tid.