Sajter för barn och ungdomar

Här finns information om och kontaktuppgifter till dig som är ung och behöver stöd och hjälp. Med reservation för förändringar som inte kommit till vår kännedom.

BRIS

Barnens rätt i samhället för dig under 18 år
http://www.bris.se

BRIS-mejlen
Här kan du mejla till en kurator på BRIS! Du är alltid anonym. Det kan handla om vad som helst. Du bestämmer!
Brismejlen

BRIS-chatten
I BRIS-chatten kan du chatta med en kurator. Du kan vara anonym. Det kan handla om vad som helst. Du bestämmer!
Brischatten

BRIS Diskussionsforum
Här kan du under 18 år dela med dig av dina erfarenheter, funderingar och känslor för att sedan få svar från andra barn och ungdomar.
Diskussionsforum

Alkohol, tobak och cannabis

http://www.drugsmart.com/
Fakta, diskussion och möjlighet att ställa frågor kring alkohol, tobak och narkotika.

http://www.unf.se/
Ungdomens nykterhets förbund.

http://www.nonsmoking.se
Fakta, nyheter och debatt kring tobaksbruk.

http://www.slutarokalinjen.org/
Frågor, svar och stöd för dig som vill sluta röka.

http://www.can.se/
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning ger dig fakta om alkohol och andra droger.

Homo, bi, trans och queer ungdomar (HBTQ)

http://www.rfslungdom.se/
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, ungdomssektionen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter.

http://www.egaliaung.se/
Egalia är ett fritidshäng för hbtq-ungdomar i åldrarna 13-19 år. Sveavägen 59 1tr

Mottagningar:

http://www.umo.se/
Ungdomsmottagningarnas hemsida

Södermalms ungdomsmottagning

SÖSAM Södersjukhuset

RFSU-kliniken Medborgarplatsen

Sex och samlevnad

http://www.okejsex.nu/
Myter och verklighet kring sex samt sex & respekt.

UMO
Om säkrare sex.
Läs mer

Mottagningar:
Se under Homo, bi, trans och queer ungdomar (HBTQ)

Övriga sajter

http://www.umr.nu/
Ungdomar mot rasism.

http://dinarattigheter.se/dina-rattigheter/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
Om hedersrelaterat förtryck och våld. Information och kontaktuppgifter till stöd.

rhttp://www.kuling.nu/
Att leva med psykiskt sjuk förälder

http://www.fryshuset.se/
Fryshuset i Hammarby sjöstad. Allaktivitetshus för ungdomar

http://www.friends.se/
Friends mot mobbning

http://www.barnombudsmannen.se/
Barnombudsmannen

www.ungaboj.se
Brottsofferjouren för unga

http://www.jagvillveta.se
För barn och unga upp till 17 år. Allt om dina rättigheter vid brott.

http://www.raddabarnen.se/
Rädda barnens hemsida

http://www.friskfri.se/
Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar

http://www.bup.nu/
Barn- och ungdoms psykiatrin

www.tjejzonen.se
Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer. De arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.

http://www.mucf.se/
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.