Sajter för vårdnadshavare

Här finner du som vårdnadshavare eller anhörig till en ung person, sidor där du kan få information, råd, stöd och hjälp. Med reservation för förändringar som inte kommit till vår kännedom.

Bris vuxentelefon om barn
077-150 50 50 måndag och torsdag kl 13-16.00. Tisdag, onsdag och fredag 9-12.00

Läs mer

MIND – för psykisk hälsa
Föräldratelefon när du känner dig villrådig, osäker, uppgiven eller frustrerad.

Information om föräldratelefonen

Statens medieråd
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

http://statensmedierad.se/index.html

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Hemsida

Barn- och elevombudet – skolinspektionen
Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning
Barn- och elevombudet kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Barn- och elevombudet finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen.

http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Surfa Lugnt
samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet.

http://www.surfalugnt.se/

Farsor och morsor på stan
Farsor och morsor nattvandrar på stan. Läs om dem på Facebook.

Farsor och morsor på Facebook

Unga Kris
Riktar sig till ungdomar 13-25 år genom information, rådgivning och stöd. Verkar för hederlighet, nykterhet och ett drogfritt samhälle.

http://www.ungakris.se/

ATSUB
Förening för anhöriga till sexuellt utsatta barn

www.atsub.se

Tobaksnolla
 A Non Smoking Generation ger tips och råd till föräldrar

Till Ny tobaksnolla

Cannabishjälpen
Stöd och hjälp i frågor kring cannabis

http://cannabishjalpen.se/

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

http://www.can.se/

Drugsmart
Fakta om alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel, dopning, ecstasy, GHB, tobak med mera.

http://drugsmart.se/

Tonårspalören
Om unga och alkohol. Tips, argument och fakta för dig som är vårdnadshavare till en tonåring.

http://www.tonarsparloren.se/

KOMET
Utbildningsprogram för föräldrar

www.kometprogrammet.se/

Information på Vårdguiden
Information på Vårdguiden om frigörelsen från föräldrarna
Under tonåren behöver ditt barn förbereda sig på att lämna barndom och beroende bakom sig för att bli vuxen och självständig.

vardguiden.se