Socialtjänst Södermalms stadsdelsområde

På Södermalms stadsdelsförvaltning finns en mängd verksamheter som kan ge dig stöd, råd och tips i olika frågor.

Kontakta stadsdelsförvaltningen på 08-508 12 000. E-post soder@stockholm.se.
Besök: Medborgarplatsen 25, reception våning 7.

Mottagningsenheten kan ge dig stöd,hjälp och hänvisning . Kontakta dem genom telefon 08-508 12 000.

Fältassistenter når du på deras gemensamma telefon: 076-121 12 00 eller e-post: faltarnasodermalm@stockholm.se

Fältarna Söder finns även på Facebook  och på Instagram @faltarnasoder