Stöd till brottoffer

Här kan du hitta stöd och hjälp till dig som varit utsatt för brott. Med reservation för förändringar som inte kommit till vår kännedom.

Stöd till brottsoffer

Du hittar även journummer under fliken hjälptelefoner.

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland – Ger stöd och hjälp till dem som utsatts för brott.
Telefon: 08-612 21 21

Lokalkontor Innerstaden-Lidingö:Västmannagatan 92 nb A
E-post: info@boj-stockholm-gotland.se

Brottsofferjourernas telefoncentral, telefon 0200-21 20 19, som tar emot akuta ärenden, svarar på frågor och förmedlar kontakt med din lokala brottsofferjour.
Telefontid: måndag och onsdag 9.00-19.00. Tisdag, torsdag, fredag 9.00-16.00

Unga Boj
Välkommen till deras hemsida för dig som är mellan 12-25 år och har blivit utsatt för ett brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott. Här hittar du information om allt från vad ett brott är till hur en rättsprocess går till.
Du kan även läsa mer om hur vi på Brottsofferjouren kan hjälpa dig och vart du kan vända dig för stöd.

http://ungaboj.se/

Jag vill veta. Brottsoffermyndighetens webbsida för barn och unga, upp till 17 år, som blivit utsatta för brott:
www.jagvillveta.se

Södersjukhusets våldtäktsmottagning
Du är välkommen till våldtäktsmottagningen upp till en månad efter övergreppet. Här får du hjälp oavsett vem som har utsatt dig. Det kan vara en man eller kvinna, någon som står dig nära eller en som du aldrig träffat förut.

Läs mer

RFSLs Brottsofferjour,
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande – För HBTQ-personer som varit utsatta för trakasserier, hot och våld.
Telefon: 020-34 13 16.
TelefontiderMåndag kl 16-18, onsdag kl 10-12, torsdag kl 13-15, fredag kl 9-11

E-post: boj@rfsl.se
Läs mer

Hjälplinjens telefonjour – kostnadsfri psykologisk hjälp
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet.
Telefonjouren är öppen alla dagar 13-22.00. Telefon 020-22 00 60

Läs mer

Stöd och hjälp till dig som säljer sexuella tjänster
Stockholms stads erbjuder vi olika former av stöd till personer som säljer eller köper sexuella tjänster och som vill sluta med detta.

Läs mer

Jourer och mottagningar för tjejer och kvinnor

Alla kvinnors hus – Alla Kvinnors Hus jour ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till unga tjejer, kvinnor och deras barn som är utsatta för mäns våld, hot om våld, misshandel, våldtäkt, trakasserier eller annan kränkande behandling. De tillhandahåller även skyddat boende.
Kvinnojouren arbetar under tysthetslöfte och du kan vara anonym i dina kontakter med dem.
Telefon för råd och stöd samt juristtelefon finns.

Se telefonnummer och telefontider på deras hemsida. Du kan även göra intresseanmälan till vår samtalsmottagning direkt via formulär här på hemsidan. Du blir då uppringd inom en vecka.

Hemsida: http://www.allakvinnorshus.org/
E-post: info@allakvinnorshus.org

Ersta fristad
Till dem kan kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation komma för att få skydd, stöd och behandling. De vänder sig även till kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld samt trafficking. Placering på Fristad sker via socialtjänsten.

För mer information kontakta:
Telefon 08-714 61 00
E-post fristad@erstadiakoni.se
Läs mer: http://www.erstadiakoni.se/sv/fristad/

ROKS
Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige www.roks.se

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen  (RSCI)/Stockholm
Stödlinje: 08-696 00 95 telefontider måndagar 20-21 torsdagar 10-11.
Kansli 08-677 00 75
E-post: jour@rsci.nu
www.rsci.nu

Terrafem/Stockholm
Har någon misshandlat dig?
Har du blivit våldtagen, trakasserad eller hotad?
Riskerar du att giftas bort mot din vilja?
Blir du begränsad i ditt livsutrymme eller på annat känner dig utnyttjad av din make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting?

Ring gratis till deras jourtelefon 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte.
Kontor: 08-643 05 10
E-post: info@terrafem.org

Mer information på hemsidan

Stockholms Tjejjour
Är du tjej och behöver någon att prata med? De vänder sig till alla som definierar sig som tjejer. Hos dem är du alltid anonym och vi har tystnadsplikt.

Maila: kontakt@stockholmstjejjour.nu
Ring: 08 644 40 45 ( Vår telefonsvarare är på dygnet runt och vi har ingen nummerpresentatör så du kan vara anonym när du ringer. Telefontider: måndag & onsdag, kl. 17:00 – 19:00 & 19:30 – 21:30 Lördag, 14:00 – 16:00.
Chatt: Måndag: 17:00- 19:00 och 19:30- 21:30, onsdag: 17:00- 19:00 och 19:30- 21:30, lördag: 14:00- 16:00. Chatten nås på hemsidan.

Hemsida

Sveriges kvinno- och tjejjourer på Unizons hemsida
På hemsidan finns anslutna kvinno- och tjejjourer samlade

www.kvinnojour.com

Systerjouren Somaya:
Jourtelefon 020-81 82 83
Öppettider: vardagar 09-16 (lunchstängt 12-13)

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell verksamhet med mer än 20 års erfarenhet av att skydda, stötta och stärka våldsutsatta kvinnor och av att särskilt möta personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

www.somaya.se

Kvinnofridslinjen –
Jourtelefon: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

www.kvinnofridslinjen.se

Qjouren
Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.
Ring oss på telefonnummer 08–644 20 32. Vid akuta situationer kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

E-post info@qjouren.se

Läs mer