Stöd till ungdomar dag och kväll

Här finns kontaktuppgifter till organisationer som arbetar med ungdomar på dag, kväll och helg. Du hittar även kontaktuppgifter under menyerna Stöd- och hjälptelefoner och stöd till brottsoffer. Med reservation för förändringar som inte kommit till vår kännedom.

Organisationer som arbetar med ungdomar dag, kväll, helg

Se även länkarna stöd till brottsoffer och hjälptelefoner

Socialjouren
Socialjouren i Stockholm ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem i staden utanför kontorstid. Jouren har öppet dygnet runt årets alla dagar och har personal med lång och bred erfarenhet.
Telefon 08 – 508 400 00
E-post socialjouren@stockholm.se
…………………………………………………………………………………………….
UNGDOMSJOUREN Stockholms stad
Ungdomsjouren bedriver uppsökande verksamhet under dagar, kvällar och helger i Stockholms riskmiljöer. Detta i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. Ungdomsjouren ska medverka till att barn, ungdomar och deras familjer får tillgång till relevanta stöd- och behandlingsinsatser.
Läs mer

Ungdomsuppsökarna i city:
Telefon: 08-508 25 481 (journummer)
…………………………………………………………………………………………….

Mini Maria
Mini Maria Stockholm vänder sig till ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger boende i Stockholms stad och Danderyd. Vi är till för ungdomar under 20 år och deras föräldrar. Alla besök är avgiftsfria.
Telefon: 08-508 43 710
Rådgivning och tidsbokning under kontorstid
Besöksadress: Rosenlundsgatan 44B
Läs mer på Vårdguiden 1177

BUP
Barn och ungdomspsykiatrin:
www.bup.se

BRIS
Bris: Barnens rätt i samhället – För barn och ungdomar till 18 år
Telefon: 116 111 (Öppet Måndag-fredag 15-21.00, lördag-söndag 15-18.00)
http://www.bris.se

Jourhavande kompis Röda Korsets ungdom – Chattjour
För ungdomar upp till 25 år
Måndag- fredag kl.18-22.00, lördag-söndag kl.14-18.00
www.jourhavandekompis.se

Stödcentrum för unga brottsoffer
Läs mer

Fältassistenter, Södermalms stadsdelsförvaltning:
telefon  076-12 121 00
E-post: faltarnasodermalm@stockholm.se
Läs mer

Lugna gatan: telefon vx 08-691 76 00
http://lugnagatan.fryshuset.se/

Maria ungdom:
http://mariaungdom.se/

Södermalms ungdomsmottagning:
Läs mer

United sisters, telefon 08-691 76 00
e-post: unitedsisters@fryshuset.se
United sisters

Barnombudsmannen
telefon 08-692 29 50
E-post: barnombudsmannen@bo.se
www.barnombudsmannen.se

Elektra Fryshuset KFUM Söder
telefon 08-691 76 00
Besöksadress: Mårtendalsgatan 2-8
Tjejer och killar som lever under hedersförtryck samt yrkesgrupper som kommer i kontakt med problematiken.
http://elektra.fryshuset.se/

JUNIS – IOGT:s Juniorförbund
En kamratförening för barn och ungdomar som lovar att inte använda droger.
telefon: 08-672 60 70
E-post: stockholm@junis.org
www.junis.org

Unga station arbetar med barn och unga som lever i hemlöshet.
Fatburs Brunnsgatan 26, telefon 08-644 31 64,
e-post motesplats@​stadsmissionen.se
Läs mer

Bufff Stockholm
För barn och ungdomar, vars föräldrar har suttit eller sitter i fängelse eller på institutioner.
Stödtelefon: 020-200 330 vardagar 9.00-17.00
Under hösten 2016 utökas telefontiderna – se hemsidan

Telefon 08-501 293 10 telefontider se hemsidan.
E-post:stockholm@bufff.nu

Hemsida:www.bufff.nu