Ytterligare verksamheter för stöd och hjälp

Här hittar du ytterligare verksamheter som kan vara till råd, stöd och hjälp för dig. Med reservation för förändringar som inte kommit till vår kännedom.

Rädda barnens orostelefon mot radikalisering tfn 020-100 200
Läs mer

Rsci – Riksföreningen stödcentrum mot incest
För dig som är eller blivit utsatt för sexuella övergrep
Jourtelefon:696 00 95
jour@rsci.nu
kansli@rsci.nu
www.rsci.nu

Makalösa föräldrar – Information, opinionsbildning, kunskapsspridning, självhjälpsgrupper m m för ensamstående föräldrar.
E-post: stockholm@makalosa.org
http://stockholm.makalosa.org/

Manscentrum i Stockholm
För rådgivning/tidsbeställning: telefon 08 – 643 11 83 och 64311 71
För män med kriser/problem som försvårar deras liv. Män med aggressionsproblem.
Manscentrum erbjuder stöd individuellt och i grupp i samband med separation och skilsmässor.
www.​manscentrum.​se 
E-post: kriscentrum@manscentrum.se

Mansjouren – Bokade och spontana besök och telefonsamtal.
Tfn: 08-30 30 20
För män i kris och par med relationsproblem.
Erbjuder samtalsstöd, grupper för män samt jour. Samarbetar med kvinnojourer.
www.mansjouren.se
info@mansjouren.se

RFSLs Brottsofferjour, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande – För HBT-personer (homo/bi/trans) som varit utsatta för hot och våld.
Telefon: 020-34 13 16
E-post: boj@rfsl.se

Sociala missionen
Erbjuder stöd i frågor som rör självförsörjning, relationer, psykisk/fysisk hälsa, integration, asyl, familjeåterförening och återvandring/återvändande.

Mottagningen är öppen:
måndag till fredag kl. 9.00 – 15.00
lunchstängt kl. 12.30 – 13.30
E-post: info@socialamissionen.se
http://www.socialamissionen.se/

Svenska kyrkans centrum för familjerådgivning
Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
Södermannagatan 5
116 23 Stockholm
Telefon 08-615 11 70
Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 11-12.00 och onsdag klockan 13-14.00.
E-post: kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
Mer information på www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Stockholms trygghetsjour för äldre och handikappade
Tfn: 08-508 407 00
Trygghetsjouren är bemannad dygnet runt årets alla dagar av jourhandläggare.
Om du är akut sjuk – ring alltid 112 till SOS Alarm.

SIMON
Invandrare och svenskar som arbetar mot droger och med andra för invandrare viktiga frågor.
Tfn: 08-588 990 50 (OBS slå alltid riktnumret)
E-post: simon@​simon.org.se
Hemsida: www.​simon.​org.​se

Kvinnors Nätverk
08-646 10 70
För kvinnor med utländsk bakgrund, särskilt unga kvinnor som kontrolleras genom våld och hot från föräldrar och andra närstående. Kvinnor som invandrat till Sverige på grund av äktenskap eller liknande anknytning och som utsätts för våld inom dessa relationer.
Information, stöd och rådgivning.
Sidan kan läsas på engelska, svenska, franska, turkiska, arabiska och farsi.

http://www.kvinnonet.org

Unga Kvinnors Värn
08-652 99 98
För våldsutsatta kvinnor och kvinnor med psykosociala problem mellan 18 och 30 år. Erbjuder kvinnor utsatta för olika former av våld och förtryck en plats för skydd och stöd.
Hemsida: www.ukv.se

Svenska kyrkan Södermalms stadsdelsområde
Du är välkommen att kontakta svenska kyrkan för samtal i livets olika situationer. Där kan du möta människor som finns till för dig när du behöver stöd i samtal.

Katarina församling
Läs mer

Sofia församling
Läs mer

Maria Magdalena församling
Läs mer

Högalids församling
Läs mer
………………………………………………………………………………………………….

Socialtjänst för Södermalms stadsdelsområde

Socialrådgivning på nätet

Här kan du få råd och stöd i socialtjänstfrågor genom att skicka in en fråga via vårt webbformulär eller genom att chatta med någon av våra rådgivare.
Behöver du hjälp akut: Ring 112
Till den sociala rådgivningen på nätet

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende
Kontakt för rådgivning , tidsbokning och telefontider

Enheten för hemlösa
Jourtelefon, tidsbokning och information: 08-508 25 301
Besöksadress: Östgötagatan 10
Telefax 08-508 25 338

Familjerådgivningen, Stockholms stad
Läs mer

Relationsvåldscentrum (RVC) 
Stockholms stads Relationsvåldscentrum erbjuder stöd och behandling till dig som utövar våld eller till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation.
På RVC arbetar behandlare med specialistkompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Välj att sluta
Om du vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende kan du även ringa eller mejla till Välj att sluta, som drivs av Länsstyrelsen.
Läs mer

Tjärhovsgatan 32 A, Södermalm
Måndag–torsdag 08.00–16.50
Fredag 08.00–16.00
telefon 08-508 12 260
E-post : rvc.innerstaden@stockholm.se

Krami – Arbetslivsinriktad rehabilitering för män
Krami är vägen för dig som arbetslös och har kontakt med socialtjänst, jobbtorg och/eller Kriminalvården. Kramis mål är att finna, få och behålla arbete för att sedan bli självförsörjande.
Tfn: 08– 08-508 35 750
Läs mer

Socialjouren
Tfn: 08-508 400 00
Socialjouren i Stockholm ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem i staden utanför kontorstid. Jouren har öppet dygnet runt årets alla dagar och har personal med lång och bred erfarenhet.

Socialtjänstförvaltningen
Tfn: 08–508 250 00

Stockholms Stad – Södermalms stadsdelsförvaltning
Tfn: 08-508 120 00
soder@stockholm.se

Stödcentrum för unga brottsoffer
Stödcentrum riktar sig till ungdomar upp till 21 år som bor i Stockholms stad och har blivit utsatta för personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredande. Vittnen till brott samt anhöriga kan också få stöd och hjälp.
Stödcentrum City
Telefon 08-508 48 005
Läs mer

KRUTON
Kruton är ett skyddat boende i kollektiv form med 8 platser. Till Kruton kommer killar och tjejer i åldrarna 16-25 år. Det kan vara i en akut situation eller enligt uppgjord planering.
Kruton erbjuder även stöd i öppenvård enligt överenskommet uppdrag. Det kan t ex vara kvalificerat kontaktmannaskap, boendestöd eller kompletterande insatser till olika former av insatser.

Jourtelefon dygnet runt: 08-508 44 558
E-post: kruton@stockholm.se
Läs mer

Södermalms beroendeteam
Södermalms beroendeteam är en mottagning som erbjuder dig som bor på Södermalm, Gamla stan och Hammarby sjöstad och har problem med alkohol och/ eller narkotika ett mångsidigt, specialiserat och kvalificerat utbud av stöd, vård och behandling. Vi tar även emot anhöriga.
Telefnn 508 132 08
Läs mer

Södermalms ungdomsmottagning
Till vår ungdomsmottagning kan du som är under 23 år vända dig för att få hjälp med frågor som berör både kropp och själ. Det kostar inget att besöka ungdomsmottagningen och all personal har tystnadsplikt.
Tfn: 616 55 25
Läs mer

………………………………………………………………………………………………….

Ungdomsjouren

Socialsekreterare från Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar och nätter med att söka upp och etablera kontakt med ungdomar i riskmiljöer i city; Sergels Torg, Malmskillnadsgatan, Centralstationen samt Kungsträdgården.
Ungdomsjouren har socialsekreterare i Stockholms citys riskmiljöer, vid Citypolisens ungdomsrotel och vid länskriminalens ungdomssektion.
Ett vanligt uppdrag är att hjälpa och bistå föräldrar vars barn har rymt hemifrån eller på annat sätt håller sig borta från hemmet.
Ungdomsjouren samarbetar bland annat med socialjourerna, Polismyndigheten i Stockholms län, landstinget och Åklagarmyndigheten.
E-post: ungdomsjouren@stockholm.se

Uppsökarna i City
Telefon: 08-508 25 481 (journummer)

…………………………………………………………………………………………….
Uppsökarenheten Stockholms stad
 – Fältgruppen
Gruppen består av tio socialsekreterare som rör sig i stadens offentliga miljöer där hemlösa och andra utsatta vuxna vistas, till exempel tunnelbaneuppgångar och parker.
Telefon: 08-508 25 673
E-post: uppsokarenheten@​stockholm.se

Medborgarkontoret för hemlösa
Medborgarkontoret vänder sig till hemlösa i Stockholm. På medborgarkontoret finns möjlighet att utan tidsbokning träffa en socialsekreterare samt att få samhällsinformation och råd i sociala frågor.
Telefon: 08-508 25 645
Östgötagatan 10
Läs mer

Fältassistenter Södermalms stadsdelsförvaltning
Telefon 076-12 121 00
E-post: E-post: faltarnasodermalm@stockholm.se
Läs mer