Samfunds ungdomsverksamheter

Här listas några av de församlingar som finns i stadsdelsområdet samt ett urval av deras fritidsverksamheter för ungdomar. Eventuella kompletteringar/förändringar hänvisas till soderandan.soder@stockholm.se

Katarina församling

Kyrkans unga vuxna

De ungdomar som fyllt 20 år är välkomna till verksamhet i Maria Magdalenas lokaler på Ragvaldsgatan 8.
Man äter gott, samtalar och utvecklar sig på olika sätt. Deltar dessutom i olika sociala projekt som arbete med flyktingbarn, står på Medborgarplatsen på fredagskvällar och gör resor med hjälpsändningar till bland andra Litauen.

Kontakt: Erica 08 743 68 20

Sofia församling

Sjöstadens ungdomskör
Kör för dig som fyllt 13 år och har börjat i, och går på högstadiet och uppåt. Kören torsdagar kl 17.15-18.15.

För anmälan och information: Erik Westerlind, körledare 08-615 31 38

Sjung ut! Ungdomskören Jubilate
För ungdomar mellan 13 och 20 år och träffas tisdagar 17-18.15.

Du lär dig sjunga flerstämmigt och läsa noter. De sjunger både klassiskt, pop, folkmusik och annat. Jubilate är för dig som vill utvecklas musikaliskt och ha utmaningar. De sjunger på gudstjänster och konserter, har körinternat och åker på körresor. För anmälan och information: Bolla Henriksson, 08-615 31 26

Ungdomsgrupp i Sofia församling – UG
Ca varannan torsdag i Sofia församlings ungdomsvåning, Borgmästargatan 11, 2 tr.
De inleder kvällen med fika, därefter samlas vi kring kvällens tema vilket efterföljs av fritt häng. Vi avslutar kvällen med en gemensam andakt.

Ring för mer information: pedagog Ingegärd Stridh 0706- 55 65 31, pedagog Tommie Sewón 073-950 24 81, präst Adrienne Riddez 0733-50 87 04 eller präst Marcus Lundberg Smith 073-691 40 62

Högalids församling
Det finns ett flertal körer för barn i Högalids församling

Högalids änglakör
För barn i förskolan finns Högalids änglakör. Kören är en förberedelse för barnkören.

Högalids barnkör
Högalids barnkör för barn åk 1-2

Högalids diskantkör
Diskantkören för barn i åk 3 -5.

Det finns även en ungdomskör för unga från åk 6 och uppåt.

Anmälan till barnkörerna

Läs mer om körerna

Ytterligare information om körer och anmälan Åsa Schmidt, musiker  e-post: asa.schmidt@svenskakyrkan.se, telefon 08-616 88 32

Maria Magdalena församling

Unga Maria Magdalena
Fika, aktiviteter andakt, resor.

Kontakta: Tomas Sundberg, församlingspedagog telefon: 08-462 29 64 eller e-post tomas.sundberg@svenskakyrkan.se 

Mariakören 
För ban åk 1-3

Magdalenakören
För barn åk 4-6

Till barnkörerna går det att ställa ditt barn i kö det år barnet fyller sex år.

Frågor ställs till Linda Börjesson, körledare, telefon 08-462 29 62 eller e-post linda.borjesson@svenskakyrkan.se 

Anmäl här

Läs mer om körerna här

Katolska domkyrkoförsamlingen

Söders katolska ungdom
Medlemsålder 7-28 år. Söder Katolska Ungdomar har till uppgift att samla den katolska ungdomen i Stockholms Domkyrkoförsamling. En av målsättningarna är att befrämja sammanhållningen bland katolska barn och ungdomar.

Kontaktinfo
Adress  SöderKUng – Söders Katolska Ungdom
Box 2150, Brunnsgränd 4
10314 Stockholm

Hemsida