Skyddsmärkning med MärkDNA

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan den spåras. Märkningen håller minst fem år på föremål.

MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella.

Läs mer om MärkDNA under länken längs ner

DNA-märk även ägodelar som kan vara attraktiva vid rån

Man kan även DNA-märka klockor, mobiltelefoner, dyra kläder, smycken och andra värdesaker som kan vara attraktiva vid personrån. Genom märkningen kan du få tillbaka värdesakerna vid polisbeslag.

Bostadsinbrott har minskat i områden med DNA-märkning

MärkDNA har använts i England i ett femtontal år. Där har man sett att bostadsinbrotten har minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i dessa områden, och man har inte heller sett någon förskjutning av brottsligheten till närliggande områden.

UV-lampor i alla ”målade polisbilar”
Samtliga ”målade” polisbilar i Stockholms län har utrustats med UV-lampor. Dessa specialficklampor används för att kontrollera äktheten på olika id-handlingar och för att lättare hitta dna-märkt stöldgods.

Informationen  från polisens webbsida https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/stold-och-inbrott/markdna/