Söderandans tidning

Söderandans tidning ges ut en gång per år till samtliga hushåll i Södermalms stadsdelsområde. I tidningen beskrivs det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som ger i stadsdelsområdet av olika aktörer.

Önskar du ett exemplar av senaste numret av Söderandans tidning, skicka e-post till krister.sundgren@stockholm.se