Ungdomsaktiviteter i parklekar

Stockholms lekplatser, parklekar och plaskdammar öppnar upp för lek och äventyr för våra yngsta medborgare. På parklekarna Skånegläntan , Högalidsparken och Draken bedrivs även fritidsverksamhet för barn 10-12 år på eftermiddagarna. Läs mer under nedanstående länk.